Mátraballa Polgárőr Egyesület
vezetője: Hajdú Péter